Nazwa Gminy

Gmina Leoncin

Rodzaj

gmina wiejska

Lokalizacja

woj. mazowieckie, pow. nowodworski

Kod

05-155

Miejscowość

Leoncin, ul. Partyzantów 3

Kontakt

tel./fax (+48 22) 785 66 00

Wójt Gminy

Adam Mirosław Krawczak

tel. (22) 785 66 00

e-mail: gmina@leoncin.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Stanisław Kiełbasiński

tel. (22) 785 66 00

e-mail: radagminy@leoncin.pl

Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

Bernard Dariusz Mucha

tel. (22) 785 66 00

e-mail: sekretarz@leoncin.pl

Skarbnik Gminy

Maria Jolanta Zalewska

tel. (22) 785 66 00

e-mail: skarbnik@leoncin.pl